Chính sách vận chuyển tại cuachongmuoihanoi.com

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng miễn phí khi lắp đặt cửa chống muỗi tại cuachongmuoihanoi.com

Địa chỉ vận chuyển là địa chỉ khách hàng đặt hàng

Thời gian vận chuyển: 0- 1 ngày (từ thứ 2 đến chủ nhật)

Thời giàn đặt hàng là trước 22 giờ hàng ngày (từ thứ 2 đến chủ nhật)

Thời giàn xử lý đơn đặt hàng 1 đến 3 ngày (từ thứ 2 đến chủ nhật)